КАЙЗЕН САНАЛУУД
Овог нэр Нэгжийн нэр Табель Ирүүлсэн санал Огноо Үнэлгээ Шийдвэрлэсэн байдал
Д.Эрхэмбаяр Инженерийн алба 35835 Шалган нэврүүлэх байрны дээврийн усыг цуглуулах схем хийх. Усыг цуглуулж авч мод үрсэлгээ болон ногоо усалгаанд ашигладаг болох. 2024-01-19
Сайн санал
П.Ганбат Инженерийн алба 35609 4 давхарын 00-ын таазны лампирыг засварлаж, гэрэл сэргээж цэгцлэх 2024-01-12
Сайжруулалтын санал
Т.Баярсайхан Инженерийн алба 35566 Бүтээмж кайзен саналын програмыг responsive хэлбэрт тохируулах. Ингэснээр гар утас бусад цахим төхөөрөмжийн вэб хөтөчөөс санал илгээх боломжтой болно. 2024-01-03
Сайн санал
"ЭРДЭНЭТ ДЦС" ТӨХК © 2024 БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН БОЛНО.