• Монгол улс, Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг, "Эрдэнэтийн ДЦС" ТӨХК
  • +976 70350951
  • info@erdenetpp.mn
Цахилгаан дулаан үйлдвэрлэл
270 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

Дулааан үйлдвэрлэл

 “ЭДЦС” ТӨХК нь 1987 онд ашиглалтанд орж  ПТ-12-35/10М-1ш, Р-12-35/5М-2ш  нийт 3 турбин, БКЗ-75-39фб маркийн 7 зуухтай, 302.5 Гкал ДЭХ үйлдвэрлэх чадалтайгаар  ашиглалтанд орсноор Эрдэнэт хотын дулаан хангамжийг хариуцан ажиллах болсон.

 2021 оны 9 сард СС-50-3.43/1.27/0.25 маркийн 35 МВт-ын турбогенератороор өргөтгөснөөр 425.2 Гкал (уураар 80 тн/ц, усаар 259.8 Гкал/цаг)  ДЭХ үйлдвэрлэх чадалтайгаар жилд 683.7 мян.Гкал ДЭХ үйлдвэрлэн усаар 609.0 мян.Гкал, уураар 29.7 мян.Гкал ДЭХ түгээн, ДХДЭХ-дээ 45 мян.Гкал-ыг зарцуулан ажиллаж байна.

Халаалтын улиралд “ЭДЦС” ТӨХК-ийн мэдлийн 330 ААН,“Эрдэнэт Ус ДТС”   ОНӨХК-ийн мэдлийн 65-н УДДТ-ийн үндсэн халаалт, халуун ус, салхивчийн нийт 144 Гкал/ц-ийн тоооцоот ачаалалтай ажилладаг.

Хэрэглээг эх үүсвэрээс 1500С/700С-ын температурын графикаар, сүлжээний шууд усны даралтыг 15.5 кгс/см2  буцах усны даралтыг 5.5 кгс/см2 барьж, Ду 600мм 3.5 км, 2ду400мм-ийн гочтой 6.4 км шугамаар 2350 т/ц усыг  дамжуулан ажилладаг.

            Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос олгосон  дулаан үйлдвэрлэх, түгээх тусгай зөвшөөрлийн дагуу Эрдэнэт хотын хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр тасралтгүй найдвартай ханган ажиллаж байна.

Цахилгаан үйлдвэрлэл

“ЭДЦС” ТӨХК нь 1987 онд ашиглалтад орж ПТ-12-35/10М-1ш, Р-12-35/5М-2ш нийт 3 турбин БКЗ-75-39 фб 7 зуухтай суульлагдсан хүчин чадал 36 МВт, төслийн хүчин чадал 28.8 МВт ЦЭХ үйлдвэрлэх чадалтайгаар  ашиглалтанд орсон.

 

2021 оны 9 сард СС-50-3.43/1.27/0.25 маркийн 35 МВт турбогенератороор өргөтгөснөөр суурьлагдсан хүчин чадал 71 МВт, төслийн хүчин чадал 67 МВт ЦЭХ үйлдвэрлэх хүчин  чадалтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Өргөтгөл хийснээр жилд үйлдвэрлэх ЦЭХ дунджаар 2.6 дахин нэмэгдэж 431.1 сая.кВтц , түгээлт 2.1 дахин нэмэгдэж 372.3 сая.кВтц ЦЭХ-ийг төвийн эрчим хүчний системд буюу “ЦДҮС” ТӨХК-ийн Хангайн бүсийн салбарын “Эрдэнэт 220 кВ”-ын дэд станцад 110Кв-ын 63Мва-ын трансформатор, 110Кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар дамжуулан нийлүүлж байна. Дотоод хэрэгцээндээ 58.7 сая.кВтц буюу 13.63%-ийг зарцуулж байна.

Эрчим хүчний системд нийлүүлсэн бүтээгдэхүүний хэмжээгээр 5.33%-ийг эзэлж байна. 2022 онд ДЦС-уудын нэгдсэн сүлжээний оргил ачаалалд 71МВт ачаалалтай ажилалаа.

 

2022-10-19 10:23:09