• Монгол улс, Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг, "Эрдэнэтийн ДЦС" ТӨХК
  • +976 70350585
  • info@erdenetpp.energy.mn
Дулаан үйлдвэрлэл
47 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

“ЭДЦС” ТӨХК нь 1987 онд ашиглалтанд орж  ПТ-12-35/10М-1ш, Р-12-35/5М-2ш  нийт 3 турбин, БКЗ-75-39фб маркийн 7 зуухтай, 302.5 Гкал ДЭХ үйлдвэрлэх чадалтайгаар  ашиглалтанд орсноор Эрдэнэт хотын дулаан хангамжийг хариуцан ажиллах болсон.

2021 оны 9 сард СС-50-3.43/1.27/0.25 маркийн 35 МВт-ын турбогенератороор өргөтгөснөөр 425.2 Гкал (уураар 80 тн/ц, усаар 259.8 Гкал/цаг)  ДЭХ үйлдвэрлэх чадалтайгаар жилд 683.7 мян.Гкал ДЭХ үйлдвэрлэн усаар 609.0 мян.Гкал, уураар 29.7 мян.Гкал ДЭХ түгээн, ДХДЭХ-дээ 45 мян.Гкал-ыг зарцуулан ажиллаж байна. Халаалтын улиралд “ЭДЦС” ТӨХК-ийн мэдлийн 330 ААН,“Эрдэнэт Ус ДТС”   ОНӨХК-ийн мэдлийн 65-н УДДТ-ийн үндсэн халаалт, халуун ус, салхивчийн нийт 144 Гкал/ц-ийн тоооцоот ачаалалтай ажилладаг. Хэрэглээг эх үүсвэрээс 1500С/700С-ын температурын графикаар, сүлжээний шууд усны даралтыг 15.5 кгс/см2  буцах усны даралтыг 5.5 кгс/см2 барьж, Ду 600мм 3.5 км, 2ду400мм-ийн гочтой 6.4 км шугамаар 2350 т/ц усыг  дамжуулан ажилладаг. Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос олгосон  дулаан үйлдвэрлэх, түгээх тусгай зөвшөөрлийн дагуу Эрдэнэт хотын хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр тасралтгүй найдвартай ханган ажиллаж байна.

2022-10-19 10:23:42